www.eprace.edu.pl » ekstruzja

Ekstruzja

Autor:

Agnieszka Kozak

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

Prof. zw. dr hab. Waldemar Dąbrowski

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Rolnicza w Szszecinie

Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Data powstania:

2005-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-05-25 09:00:45

Opis pracy:

Praca opisuje czy możliwa jest identyfikacja surowców mięsnych w ekstrudatach zbożowych z dodatkiem białek zwierzęcych przy zastosowaniu technik PCR
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.