www.eprace.edu.pl » ekstruzja » Piśmiennictwo

Piśmiennictwo

1.a. Anonim :Mięso i Wędliny,1998:Wykrywanie mięsa różnych gatunków zwierząt w przetworach mięsnych.Cz.1;2: 50,52,54.

2.b. Anonim :Mięso i Wędliny 2004:Potrzeba badań nad zastosowaniem metody PCR, 2 :20,

3.Bryszewska M., Leyko W.,2000:Biofizyka kwasów nukleinowych dla biologów: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa:93-97,103-104,

4.Calvo J.H., Zaragoza P.,Osta R., 2001:Technical note :A quick and more sensitive method to identify pork in processed and unprocessed food by PCR amplifikation of a new specificDNA fragment. J. Animal Sci:2108-2112,

5.Craig A.,Ritche A.H.,Mackie I.K .,1995:Determining the authenticity of raw reformed breaded scampi (Nephrops norvegicus )by electrophoretic techniques.Food chem. 52:451-454,

6.Freeza D.,Favaro M.,Vaccari G.,von Holst Ch.,i in.,2003:A Competitive Polimerase Chain Reaction-Based Approach for the Identification and Semiquantification of Mitochondrail DNA in Differently Heat –Treated Bovine Meat and Bone Meal.J.Food Prot.,66(1):103-109,

7.Dąbrowski W.,Grochulska I.,Mędrala D., Czeszejko K.,2002:The effect of Food-Processing conditions on detection of the Iap gene of Listeria monocytogenes performed using Polimerase Chain Reaction Technique(PCR).Electr.J.of Polish Agric.Univ.,5,2.

8.Hsieh P.Y-H.,Chen F-C.,Nur M.,1997:Rapid species identification of cooked red snapper using isoelectric focusing.J. Food Sci.62:15-19,

9.Janek J., Bryl M., 1996:Metody amplifikacji kwasów nukleinowych stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej. Biotechnologia 3,(34):69-86,

10.Jurga P.,1993:Zaawansowanie technologie produkcji zdrowej żywności ekstrudowanej Przeg. Zboż,-młyn.,3:17-18,

11.Kamolvarin N.,Tiranatn Pong T.,Rattanasiwamoke r et al. 1993: Diagnosis of rabies by polimerase chain reaction with nested primers. J.l Infec. Dis.,167:207-210,

12.Kołakowski E., 1994:Tologia surimi z ryb.Przem.Spoż.,9:280-284,

13.Kużmiak J., Grundboeck J.,1993:Polimerase Chain Reaction – nowa metoda w biologii molekularnej. Med. Wet. 49 ,(4):151-154,

14.Lockley A.K., Bardsley R.G., 2002 :DNA – based methods for food authentication.Trends Food Sci. & Technol 11:67-77,

15.Martinez I.,Malmheden Oman I.,1998:Species identification in meat products by RAPD analysis.E Sci.,31,6-7:459-466,

16.Matsunaga T.,Chikuni K.,i in.1999:A quick and simpl mwthod for the identification of meat species and meat products by PCR assay. Meat Sci,51:143-148,

17.Mędrala D.,2003:Łańcuchowa reakcja polimerazy – Polimerase Chain Reaction (PCR) w produkcji mięsa i jego przetworów. Gosp. Mięs.,11:26-30,

18.Mościcki L.,1992:Perspektywy rozwoju ekstruzji w Polsce. Przeg. Zboż.-młyn.,6:1-3,

19.Mościcki L., 1993:Metody uszlachetniania wyrobów ekstradowanych. Przeg. zboż-młyn.,5:10-11,

20.Mościcki L., 1994:Współczesne ekspandery i ekstrudery. Przeg. Zboż.-młyn.,5: 9 -11,

21.Mościcki L., 1997: Nowoczesna produkcja płatków kukurydzianych i zbożowych. Przeg. zboż-młyn., 3:30-32,

22.Mościcki L., 2002:Zmiany właściwości fizykochemicznych surowców roślinnych poddawanych procesowi ekstruzji,częśc.2 Wartość odżywcza teksturatów białkowych. Przeg. Zboż.-młyn. ,7:26-27,

23.a.)Mościcki L., 2003:Surowce stosowane w produkcji wyrobów ekstradowanych. Przeg. zboż.-młyn.,4:24-26,

24.b.)Mościcki L.,2003:Ekstrudery jednoślimakowe. Przeg.. Zboż.-młyn.,5:13-14,

25.c.)Mościcki L.,2003:Ekstrudery dwuślimakowe. Przeg. zboż-młyn., 6:22-24,

26.Nawrotek P.,1998:Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w badaniach mikrobiologicznych. Fol.Univ. Agric. Stetin.,36:139-147,

27.Obuchowski W., Michniewicz J., 1993:Możliwości oddziaływania na cechy produktu na cechy produktu. Przeg. Zboż.-młyn.,11:5-7,

28.Obuchowski W., Michniewicz J., 1993: Ekstruzja klasyfikacja urządzeń, charakterystyka procesu. Przeg. Zboż.-młyn.,10:5-7,

29.Obuchowski W., Michniewicz J., 2002:możliwości oddziaływania na cechy produktu metodą ekstruzji. Przeg. Zboż.-młyn., 5:19-20,

30.Orita M., SuzukiY., Sekiya T.,et.al 1989:Rapie and sensitive detection point mutations and DNA polimorphisms using the Polimerase Chain Reaction. Genomics.5:874-879,

31.Wianecki M.,1999:Ekstruzja –przykłady zastosowań. Mag. Przem. Spoż.,3:26-27,

32.Pawlakowie J.J.,2000:Stosowanie ekstruzji a ekologia. Aura – ochrona środowiska 10:22-23,

33.Pijanowski E., Dłużewski M.,2004:Ogól. Tech. Żywn., Warszawa Wydanie Naukowo-Technologiczne,8:138-139,

34.Roberts R.,Cole C.,Hart K.,Bobrow M.,Bentley Dr .1998:Rapid carrier and prenatal diagnosis of Duchenne and Becker muskular dystrophy.Nucl. Aci. Res.,117:811,

35.Saez R.,Sanz Y.,Toldra F.,2004:PCR-based fingerprinting techniques for rapid detection of animal species in meat products.Maet Sci.66(3):659-665,

36.Smith-Sorensen B,Gebhardt MC., Kloen P.1993: Screening for TP 53 mutations In osteosarcomas using constant denaturat gel electrophoresis.Hum Mutant.,2:274-285.

37.Słomski R., Napierała D., Kwiatkowska J.,1998:ReakcjaLańcuchowa Polimerazy (PCR) w badaniach naukowych i diagnostyce molekularnej. Postępy bio. kom. ,supl.10:195-217.

38.Spiegelhalter F.,Lauter F-R,Russell J.M,.2001:Detection of Genetically Food Products in a Commercial Laboratory.J. Food Sci.66(5):634-640.

39.Tengel C.,Schűssler P.,Setzke E.,Balles I.,2001:Detection of genetically modiefied soybean and maize in raw and processed foodstuffs.Biotechniques.31(2):426-429,komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.