www.eprace.edu.pl » ekstruzja » Zbiorcze zestawienie fotografii, schematów, tabel

Zbiorcze zestawienie fotografii, schematów, tabel

Tabela 1

Liczba kopii cząsteczek DNA podwaja się z każdym cyklem PCR

Cykle Zwielokrotnianie DNA

1 0

2 1

3 2

4 4

5 8

6 16

7 32

8 64

9 128

10 256

11 512

12 1024

13 2048

14 4096

15 8192

16 16,536

17 32,768

18 65,536

19 131,072

20 262,144

21 524,288

22 1,048,576

23 2,097,152

24 4,194,304

25 8,388,608

26 16,777,216

27 33,554,432

28 67,108,864

29 134,217,728

30 268,435,456

31 536,870,912

32 1,073,741,824

33 2,147,483,648

34 4,294,967,296

35 8,589,934,592

36 17,179,869,184

37 34,359,738,368

38 68,719,476,736

39 137,438,953,472

40 274,877,906,944

41 549,755,813,888

42 1,099,511,627,776

43 2,199,023,255,553

44 4,398,046,511,104

45 8,796,093,022,208

46 17,592,186,044,416

47 35,184,372,088,832

48 70,368,744,177,664

49 140,737,488,355,328

50 281,474,676,710,656

Tabela 2

Wyniki identyfikacji ekstrudatów. zbożowych z dodatkiem tkanki zwierzęcej.


Nr próby Produkt Dodatek mięsa % Identyfikacja składnika mięsnego
1 K.k+”surimi” drób 0 _ _
2 K.k+drób 0 _ _
3 K.k+wołowina „surimi” Kl.II i wieprzowina „surimi”

0

_ _
4 K.K+wieprzowina 0 _ _
5 K.k+”surimi”wołowina 0 _ _
6 K.k+wieprzowina 4 +
7 K.k+wołowina 4 _ (wieprz)
8 K.k+”surimi” drób 4 +
9 K.k+”surimi”wołowina kl.II 4 _ (wieprz.)
10 K.k+”surimi”wieprzowina 4 +
11 K.k+wołowina kl.I 4 +
12 K.k+drób 4 +
13 K.k+MOM wieprzowina 8 +
14 K.k+drób 8 +
15 K.k+”surimi„wieprzowina 8 +
16 K.k+”surimi„wieprzowina 12 +
17 K.k+”surimi” drób 12 +
18 K.k+MOM wołowina 12 _ (wieprz.)
19 K.k+MOM wieprzowina 12 !
20 K.k+eks”surimi” wołowina 12 +
21 K.k+”surimi „drób 16 +
22 K.k+eks.”surimi „wołowna 16 +
23 K.k+MOM wieprzowina 16 +
24 K.k+wołowina 8 +
25 K.k+wieprzowina „surimi” 28 +
26 Próba kontrolna 0 _ _

K.k. - kaszka kukurydziana,

MOM - Mięso odkostnione mechanicznie,

„Surimi” - mięso przemywane

+ zgodność ze składem deklarowanym;,

- brak zgodności

- - brak szukanego DNA

! brak izolacji DNA

primer SIM niespecyficzny

(forward primer SIM)

(5´-GACCTCCCAGCTCCATCAAA CAAACATCT CATCTTGATGAAA-3´),
wołowina primer B

(reverse primers)

(5´-CTAGAAAAGTGTAAGACCCGTA ATATAAG-3´),
wieprzowina primery P

(reverse primers)

5´GCTGATAGTAGATTTGTGATGA

CCGTA -3 ´),

drób primer C

(reverse primers)

5´-AAGATACAGATGAAGAATGAGGCG -3 ´)

Tabela 3 Primery wykorzystane do reakcji PCR(Matsunaga 1999)

Tabela 4 Różnice w ilości izolowanego DNA z przetworzonej żywności (Spiegelhalter

i In. z, 2001)

Produkt Ilość wyizolowanego DNA Produkt Ilość wyizolowanego DNA
Soy Beans +++ Mąka sojowa +++
Posiłki sojowe +++ Tofu +++
Napoje sojowe ++ Natto ++
Sosy sojowe + Ciastka +
Lecytyna + Crude oil +
Olej rafinowany (+) Czekolada ++
Kukurydza +++ Kukurydza konserwowa +++
Chrupki kukurydziane ++ Żwirek kukurydziany +++
Skrobia kukurydziana + Płatki kukurydziane +
HiFruc

syrop kukurydziany

(+) Kotlety wegeteriańskie +++
Pomidory ++ Pasta pomidorowa ++
Ketchup ++ Miód-Canola +

+++=>100ng/ųl,

++=5-100ng/ ųl,

+=<5 ng/ ųl,

(+)=DNA nie zawsze izolowane

CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO SKLEIKOWANY EKSTRUDAT

Schemat 1 Etapy procesu wytwarzania uszlachetnionych produktów ekstrudowanych (Michniewicz 1993)

Schemat 2. Produkcja wyrobów snacks-pellets (Jurga 1993)

1.Mieszanie mąki,

2.Ekstruder-żelatynizer,

3. Ekstruder-formujący,

4.Suszenie,

5.Prażenie i przyprawianie,

6.Pakowanie;

Schemat 3 Produkcja płatków zbożowych i wyrobów breakfest cereals (Jurga 1993).

1. Mieszanie surowców,

2. Ekstruzja-gotowanie,

3. Suszenie,

4. Stabilizowanie,

5. Płatkowanie,

6. Przyprawianie i chłodzenie,

7.Pakowanie;

Fotografia 1 Ekstrudaty wykorzystane do badań z dodatkami tkanek zwierzęcych.

Fotografia 2 Ekstruder laboratoryjny typu 20DN (Brabander RFN) w czasie pracy.(zdjęcie z archiwum dr M. Wianeckiego)

Fotografia 3


278 wołowina

378 wieprzowina

M- marker, Wp - wzorzec wieprzowiny, Wł- wzorzec wołowiny,1-wieprzowina”surimi” 8%, 2-wołowina MOM 12%

Fotografia 4


227bp

278bp

378bp

M - marker, próby od 1- K.k+”surimi” drób 0%,2- K.k+drób 0% 3-K.k+wołowina „surimi” Kl.II i wieprzowina „surimi” 0%,4- K.K+wieprzowina 0%, 5- K.k+”surimi ”wołowina 0%, 6- K.k+wieprzowina4%,7-K.k+ wieprzowina , 8- K.k+”surimi” drób 4%, 9- wieprzowina, 10-K.k+”surimi”wieprzowina 4%,11- K.k+wołowina kl.I 4%,12-K.k+drób 4%,13- K.k+MOM wieprzowina 8%,14-K.k+ dr…ób 8%, 15-K.k+ MOM wieprzowina 8%,Wł-wzorzec wołowiny. Wp-wzorzec wieprzowiny, Ku-wzorzec drobiu.

Fotografia 5


378

278

227

Wp - wzorzec wieprzowiny, Ku-wzorzec drobiu, Wł - wzorzec wołowiny,

16-K.k+” surimi” wieprzowe 12%,17-K.k+”surim”,drobiowe 12%,18-K.k+MOM wołowina 12%, 18-K.k + MOM wieprzowina 12%,19-brak izolacji,20- K.k+ekstra ”surimi” wołowina12%,21-K.k+”surimi drób 16%,22-K.k+ekstra „surimi”wołowe16%M-marker (Gdańsk 100-500)

Fotografia 6


227

378


278

M-marker (Gdańsk 100-500), Wł—wzorzec wołowina, Wp - wzorzec wieprzowina, Ku-wzorzec drób,22- K.k + ekstra „surimi”wołowe16%,23-K.k+ MOM wieprzowina 16%,24-K.k+wołowina 8%,25-Próba kontrolna.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.