www.eprace.edu.pl » ekstruzja » Wnioski

Wnioski

1. Proces przetwarzania żywności, jakim jest ekstruzja nie wpływa degeneracyjnie na DNA surowców, możemy, zatem zidentyfikować poszczególne składniki finalnego produktu, jakim jest ekstrudat.

2. Procesy (odkostnianie mechaniczne - MOM oraz przemywanie-mięso „surimi”), jakim poddano tkankę mięsną dodawaną do badanych ekstrudatów nie spowodowały zmian w strukturze, które uniemożliwiłyby detekcję DNA i weryfikację składu deklarowanego z uzyskanymi wynikami.

3. Izolacja DNA jak i identyfikacja jest możliwa już przy próbach z dodatkiem 4% tkanki zwierzęcej były to próby o najmniejszym udziale mięsa ze wszystkich dostępnych ekstrudatów.

4. Reakcja PCR ze względu na swoją wysoką czułość i swoistość oraz krótki czas wykonywania i jednoznaczność wyników jest obiecującym bardzo wiarygodnym testem.

5. Metodę PCR można stosować do weryfikacji autentyczności żywności, a przez to sprawdzenia rzetelności i uczciwości producenta.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.