www.eprace.edu.pl » ekstruzja » Cel pracy

Cel pracy

Celem pracy jest stwierdzenie czy możliwa jest identyfikacja surowców mięsnych w ekstrudatach zbożowych z dodatkiem białek zwierzęcych przy zastosowaniu technik PCR.

Procentowy udział białek zwierzęcych był różny 0,4,8,12,16% tj. drób, wieprzowina, wołowina, mięso miało różną postać, tradycyjną, mięso płukane, oraz mięso odkostnione mechanicznie MOM.

Zamierzano ustalić, czy proces ekstruzji powoduje tak daleko posunięte zmiany w strukturze białka, które mogłyby uniemożliwić izolację, a przez to identyfikację deklarowanego składu w ekstrudatach.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.