www.eprace.edu.pl » ekstruzja » spis treści

Ekstruzja



1. Wstęp

 1.1. Opis ekstruzji



2. Cel pracy



3. Materiały i metody

 3.1. Materiał do badań

 3.2. Metody wykorzystane do analiz



4. Dyskusja



5. Omówienie wyników

 5.1. Ocena produktów reakcji PCR w świetle ultrafioletowym



6. Wnioski



7. Piśmiennictwo



8. Zbiorcze zestawienie fotografii, schematów, tabel

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.