www.eprace.edu.pl » ekstruzja » Omówienie wyników » Ocena produktów reakcji PCR w świetle ultrafioletowym

Ocena produktów reakcji PCR w świetle ultrafioletowym

Przeprowadzono izolację DNA i reakcję PCR na 24 próbach ekstrudatów z różnym dodatkiem tkanek zwierzęcych, zamplifikowane próby uzyskano w postaci amplifikonów widocznych w świetle ultrafioletowym (fot.,4,5,6). DNA było widoczne w postaci amplifikonów w świetle ultrafioletowym zaraz po izolacji, (foto.3). Amplifikony poszczególnych gatunków zwierząt były charakterystyczne dla konkretnych par zasad i tak wieprzowina-378 bp, wołowina-274 bp, drób-227 bp. Próby 1-5, (fot.4) były próbami kontrolnymi („O”- tkanki zwierzęcej), w których nie uzyskano wyniku dodatniego, próby 7, 9 (fot.4),18 (fot.5), wykazały niezgodność z deklarowanym składem (próby te zostały powtórzone, z tym samym wynikiem), zaś w próbie 19 uzyskano brak izolacji DNA.

Procesy, którymi działano na tkanki dodane do badanych ekstrudatów, czyli proces odkostnienia mechanicznego i przemywania mięsa, którym poddane były prób: 8,9,13,15,16,17,18,20,21,22,23 (tab.2), nie spowodowały zmian w strukturze DNA, które uniemożliwiłyby detekcję i weryfikację składu badanego materiału (fot. 4,5,6). Izolacja DNA i identyfikacja, jest możliwa przy próbach o najmniejszym udziale mięsa 4% (próba 6-12) ze wszystkich dostępnych ekstrudatów, (fot.4). Próba kontrolna (25) wykazała, że primery same ze sobą nie amplifikują, przez co nie mogłyby zakłócać identyfikacji gatunkowej zwierząt w świetle ultrafioletowym.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.