www.eprace.edu.pl » ekstruzja » Materiały i metody » Materiał do badań

Materiał do badań

Badania wykonano na ekstrudatach z dodatkiem białek zwierzęcych, wyprodukowanych w Katedrze Ogólnej Technologii Żywności przez Dr M. Wianeckiego.Fot.1

Podstawowym składnikiem ekstrudatów były surowce zawierające skrobię, nazywaną nośnikiem skrobiowym. Jakość użytych nośników odpowiada wymogom obowiązujących norm podanych poniżej obok nazwy surowca;

-kaszka kukurydziana-BN-78/8062-02

PN-88/A-82003

PN-86/A82004

BN-84/8014-05

Przygotowywanie mięsa „surimi”

Przemywanie mięsa wodą prowadzono sposobem typowym dla wytwarzania surimi,(Kołakowski 1994). Przemywanie mięsa przeprowadzono dwu-, trzykrotnie wodą wodociągową o temp.10ºCw stosunku wagowym 1:3. Mieszaninę mięsa z wodą łagodnie mieszano, co jakiś czas przez 10 minut, a następnie odsączono próżniowo otrzymamy, po przemyciu mięsa produkt nazwano umownie „surimi”.

Przygotowanie mieszanin do wytłaczania:

Nośniki skrobiowe mieszano z wodą i/lub dodatkami w robocie kuchennym przez 3 min. Przed wytłaczaniem w ekstruderze mieszaniny kondycjonowanej przez 30min. w temp. pokojowej w celu wyrównania wilgotności. Procentowy udział mięsa w próbach wynosił: 0,4,8,12,16%. Różne końcowe zawartości mięsa przemywanego w mieszaninach wynikały z konieczności uzyskania tej samej wilgotności ekstradowanej masy ustalonej na poziomie 28%.

Wytłaczanie prowadzono w jednoślimakowym ekstruderze laboratoryjnym typu 20DN (Brabander RFN)(Fot.2), temperatura poszczególnych sekcji grzewczych ekstrudera wynosiła T1 - 75 ºC, T2,T3 - 98ºC. Próby te wytłaczano przy jednej prędkości obrotowej 150 min ˉą. Ciśnienie wytłaczane zmieniało się od 7 do 161 atmosfer. Ciśnienie wyraźnie spadało wraz ze wzrostem dodatku MOM wołowego kl. ekstra, wieprzowiny. Dla pozostałych dodatków charakter zmian ciśnienia był trudny do interpretacji. Najwyższe ciśnienia na ogół powyżej 120 atmosfer występowały podczas wytłaczania ekstrudatów z dodatkiem MOM wołowego klasy ekstra.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.